Opplæringsvideoer for BF proff

Her får du opplæring for bruk av BFPROFF.

Vi har delt opplæringen i 3 deler etter type bruk.

Prosjektleder BFPROFF
Underentreprenør
Utførende